ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η Διάγνωση και τα Αίτια της Αποκόλλησης του Αμφιβληστροειδούς Γ#Π 12!!

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η Διάγνωση και τα Αίτια της Αποκόλλησης του Αμφιβληστροειδούς

Dr ΚΟΥΡΕΝΤΗ Χριστίνα Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διευθύντρια Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αθήνα
Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αθήνα