Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου κλινική και ακτινολογική διερεύνηση Developmental Dysplasia Hip DDH Γ#Π 04!! Γ#Π 17!! Γ#Π 21!! Χ#Ε

Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου κλινική και ακτινολογική διερεύνηση Developmental Dysplasia Hip DDH

ΛΑΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος M.Ch.Orth τ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής - Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκη
ΛΑΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος M.Ch.Orth τ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκη