Ακράτεια Ούρων στους Ηλικιωμένους Γ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26

Ακράτεια Ούρων στους Ηλικιωμένους

ΜΟΥΜΤΖΗ-ΝΑΚΚΑ Ελένη Στρατιωτικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Διευθύντρια Τμήματος ΦΙΑΠ 414 ΣΝΕ Αθήνα
Στρατιωτικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Διευθύντρια Τμήματος ΦΙΑΠ 414 ΣΝΕ Αθήνα