Αειφορία και Νέες Τεχνολογίες

Αειφορία και Νέες Τεχνολογίες

ΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,