Αγγειακές προσβάσεις αιμοκάθαρσης Χ#Ε Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Γ#Π 02!!

Αγγειακές προσβάσεις αιμοκάθαρσης

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών