Αγγειακές Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς (ΑΠΟΦΡΑΞH KAA,Ocular Ischemic Symdrome,GCA)

Αγγειακές Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς (ΑΠΟΦΡΑΞH KAA,Ocular Ischemic Symdrome,GCA)

ΣΟΥΜΠΑΣΙΛΑΡ Μαχμούτ
Οφθαλμίατρος-Χειρουργός Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς,Κομοτηνή