Έκτακτες κοιλιακές συστολές: πότε πρέπει να οδηγείται ο ασθενής στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Έκτακτες κοιλιακές συστολές: πότε πρέπει να οδηγείται ο ασθενής στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος G Leventopoulo
Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών