Άμυνα τροφίμων (food defence)  

Άμυνα τροφίμων (food defence)  

ΧΡΟΝΗΣ Ευστάθιος
,Γενικός Αρχικτηνίατρος – Μικροβιολόγος,ΔΣΠ/Δ Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων,Θεσσαλονίκη