ΩΦΕΛΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 (κέρδη από μια καταστροφή) Π#Θ Γ#Π 13!! Ν#Η Γ#Π 15!!

ΩΦΕΛΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 (κέρδη από μια καταστροφή)

Dr ΔΟΥΚΑΣ Παναγιώτης
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών