Ψωριασική αρθρίτιδα. Η νόσος με τα δύο πρόσωπα και τις πολλαπλές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Γ#Π 04!! Γ#Π 11!! Δ#Α

Ψωριασική αρθρίτιδα. Η νόσος με τα δύο πρόσωπα και τις πολλαπλές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

ΜΙΓΚΟΣ Μιχαήλ MD Msc PhD Ρευματολόγος Φλώρινα-Πτολεμαϊδα
MD Msc PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Ρευματολόγος Φλώρινα-Πτολεμαϊδα