Ψυχοφαρμακολογία συννοσηρότητας ΔΕΠΥ(ADHD) και ψύχωσης  ,  Psychopharmacology of comorbidity of ADHD and psychosis

Ψυχοφαρμακολογία συννοσηρότητας ΔΕΠΥ(ADHD) και ψύχωσης  ,  Psychopharmacology of comorbidity of ADHD and psychosis

ΔΙΑΚΑΚΗ Καλλιόπη Kalliopi Diakaki
MD, MSc, Resident of Psychiatry,University General Hospital of Irakleion,CRETE