Ψυχοσωματική Ιατρική Ο χώρος συνάντησης ψυχής & σώματος Ψ#Α Γ#Π 08!! Π#Θ

Ψυχοσωματική Ιατρική Ο χώρος συνάντησης ψυχής & σώματος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γεώργιος
Καθηγητής Ομότιμος ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία Past President, World Federation for Mental Health Past President, Intern. College Psychosomatic Medicine