Ψυχολογικός Αντίκτυπος των Χρόνιων Nοσημάτων και Yποστήριξη των ασθενών  Ν#Η Ψ#Α Γ#Π 15!! Κ#Σ

Ψυχολογικός Αντίκτυπος των Χρόνιων Nοσημάτων και Yποστήριξη των ασθενών

ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Μαρία.
ΝοσηλεύτριαMSc Ψυχιατρικής κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λαρισας