Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε  Παιδιά, Εφήβους & Ενηλίκους. Θεωρητικό υπόβαθρο, Διαφοροποιημένες Προσεγγίσεις, Τεχνικές/Πρακτικές Παρέμβασης

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε  Παιδιά, Εφήβους & Ενηλίκους. Θεωρητικό υπόβαθρο, Διαφοροποιημένες Προσεγγίσεις, Τεχνικές/Πρακτικές Παρέμβασης

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Ηλίας,
PhD, Καθηγητής Ψυχολογίας Παιδικών & Εφηβικών Διαταραχών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ψυχολογίας/ΔΜΠΣ,Συντονιστής Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψ.Υ. ,(ΕΛΨΕ)- ΠΤΔΕ Παν/μιο Κρήτης