Ψυχικές Διαταραχές της Τρίτης Ηλικίας που Απαιτούν Άμεση Αντιμετώπιση. Κίνδυνοι από τις Λάθος Εκτιμήσεις  

Ψυχικές Διαταραχές της Τρίτης Ηλικίας που Απαιτούν Άμεση Αντιμετώπιση. Κίνδυνοι από τις Λάθος Εκτιμήσεις

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ευερίνα
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μοναδα Ψυχογηριατρικής Αιγινήτειο Νοσοκομείο, A’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ