Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και οικονομία: Ο ρόλος των Real World Data

Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και οικονομία: Ο ρόλος των Real World Data

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Άγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ,Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ,Αθήνα