Ψηφιακή Τεχνολογία στην Επιτήρηση των Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία  

Ψηφιακή Τεχνολογία στην Επιτήρηση των Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος,
BPharm, MPH, PhD, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός,Διευθυντής Φαρμακοποιός ΕΣΥ,Συντονιστής Ομάδας Ελέγχου Κατανάλωσης & Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών, (ΟΕΚΟΧΑ),,Διευθυντής Φαρμακείου,ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»,Αθήνα