Ψηφιακή λύση ψυχικής υγείας – 6 μήνες εφαρμογή στη θεραπεία 

Ψηφιακή λύση ψυχικής υγείας – 6 μήνες εφαρμογή στη θεραπεία 

ΤΖΕΡΑΝΗΣ Σπυρίδων1 & συνεργάτες , Μ. Ιβασιένκο2 & Α.Μ. Φραγκάκη3
1 Ψυχίατρος, Επιστηµονικός Διευθυντής, ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ Θεραπευτήριο Τζεράνη 2 Ψυχίατρος, ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ Θεραπευτήριο Τζεράνη 3Ψυχολόγος, ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ Θεραπευτήριο Τζεράνη