Ψηφιακές τεχνολογίες ενεργοποίησης προς το ψηφιακό δίδυμο υγείας  Digital Enabling technologies towards  the health digital twin

Ψηφιακές τεχνολογίες ενεργοποίησης προς το ψηφιακό δίδυμο υγείας  Digital Enabling technologies towards  the health digital twin

ΓΑΡΜΠΗ Αναστασία, Anastasia Garbi
Electrical Engineer and Computer Scientist, NTUA, MSc, MBA, Head of R&D ,European Dynamics SA .Αθήνα