ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ PSEUDO-ARTHROSIS OF BONES IN CHILDREN

ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ PSEUDO-ARTHROSIS OF BONES IN CHILDREN

ΛΑΛΙΩΤΗΣ Νικόλαος ,NIKOLAOS LALIOTIS
M.Ch.(Orth), τ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής – Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ,ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη