Χ.Α.Π.: Step up … step down θεραπευτικού σχήματος Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Χ.Α.Π.: Step up … step down θεραπευτικού σχήματος

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Στυλιανος
Καθηγητής Πνευμονολογιας-Φυματιολογιας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.