Χρόνια Νεφρική Νόσος Επίδραση στη Σωματική Ανάπτυξη Γ#Π 06!! Γ#Π 09!! Γ#Π 15!! Π#Ε

Χρόνια Νεφρική Νόσος Επίδραση στη Σωματική Ανάπτυξη

ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα ΝεφρολογικόΓ.Ν.Παίδων Αθηνών Π.Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Τμήμα ΝεφρολογικόΓ.Ν.Παίδων Αθηνών Π.Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ