ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ  Σακχαρώδης Διαβήτης

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ  Σακχαρώδης Διαβήτης

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΟΥ Κυριακή
MD, PhD,Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος,Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα 3ης Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης