Χρησιμοποιούμενα ραδιοφάρμακα για τη διάγνωση και  τη θεραπεία των NENs  

Χρησιμοποιούμενα ραδιοφάρμακα για τη διάγνωση και  τη θεραπεία των NENs  

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Μαρία
Φαρμακοποιός, M.Sc, Ph.D, PdF,Διευθύντρια ΕΣΥ,Αξιολογήτρια ΕΟΦ και ΕΜΑ,Εργαστήριο Παρασκευής Ραδιοφαρμάκων,Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής– ΡΕΤ/CT, ΓΝ «Ευαγγελισμός», Αθήνα