Χρήση μοριακού καρυοτύπου σε προγεννητικό έλεγχο με ή χωρίς u/s ευρήματα 

Χρήση μοριακού καρυοτύπου σε προγεννητικό έλεγχο με ή χωρίς u/s ευρήματα

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μανώλης
Γενετιστής, ErCLG, PhD,Διευθυντής “Access To Genome”,Αθήνα