Χρήση αντιβιοτικών στους πάσχοντες από COVID-19: πότε και για πόσο;

Χρήση αντιβιοτικών στους πάσχοντες από COVID-19: πότε και για πόσο;

ΣΑΜΑΡΚΟΣ Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική,ΕΚΠΑ,Αθήνα