Χρήση αλλαντοτοξίνης σε χειρουργική επέμβαση μεταφοράς τένοντα  Botulinum toxin use in tendon transfer surgery

Χρήση αλλαντοτοξίνης σε χειρουργική επέμβαση μεταφοράς τένοντα  Botulinum toxin use in tendon transfer surgery

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Αντώνιος,Antonios Kontaxakis
MD, PhDc, FEBPRM Τμήμα ΦΙΑπ, 414 ΣΝΕΝ, Αθήνα