Χημειοεμβολισμός στον Ηπατοκυτταρικό  Καρκίνο 

Χημειοεμβολισμός στον Ηπατοκυτταρικό  Καρκίνο

ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος
Επιμελητής Α, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αθήνα