Χειρουργική προσθίου χιαστού συνδέσμου: 10 πράγματα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας  10 things to consider about Anterior Cruciate Ligament Surgery/Management   

Χειρουργική προσθίου χιαστού συνδέσμου: 10 πράγματα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας  10 things to consider about Anterior Cruciate Ligament Surgery/Management  

ΧΑΝΤΕΣ Μιχαήλ, Michael Hantes
Καθηγητής Ορθοπεδικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,Ορθοπεδική Κλινικη ,Λάρισα