Χειρουργική Προσέγγιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού Stage IV Χ#Ε Κ#Σ Μ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 18!!

Χειρουργική Προσέγγιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού Stage IV

ΣΙΜΑΤΟΣ Γεώργιος FACS M.Sc. Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Α΄Χειρουργική Κλινική Μαστού Γ.Α.Ο.Ν.Α Άγιος Σάββας Αθήνα
FACS. M. Sc. Χειρουργός Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγιος Σάββας