Χειρουργική Κλινική Παίδων Πρόληψη  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων 

Χειρουργική Κλινική Παίδων Πρόληψη  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Νοσηλευτής, MSc,Τμήμα Επιτήρησης Λοιμώξεων ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΑΘΗΝΑ