Χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου επιγονατιδομηριαίου πόνου Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 24!!

Χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου επιγονατιδομηριαίου πόνου

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος MD PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη Patello-Femoral Pain Syndrome PFPS.Surgical Management Nikolaos Koukoulias MD PhD Consultant Orthopaedic Surgeon
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος MD PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη Nikolaos Koukoulias MD PhD Consultant Orthopaedic Surgeon