Χειρουργική θεραπεία  της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας  

Χειρουργική θεραπεία  της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας

ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κωνσταντίνος
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Υπεύθυνος Επεμβατικής Δερματολογίας, Αθήνα