Χειρουργική θεραπεία σώματος και ουράς παγκρέατος.  Τεχνικές , αμφιλεγόμενα θέματα 

Χειρουργική θεραπεία σώματος και ουράς παγκρέατος.  Τεχνικές , αμφιλεγόμενα θέματα 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Παντελής
MD,PhD, Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, Β′ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ ,ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ »νοσοκομείο , Αθήνα