Χειρουργική επαναιμάτωση στη χρόνια στεφανιαία νόσο νεότερες τεχνικές Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 15!!

Χειρουργική επαναιμάτωση στη χρόνια στεφανιαία νόσο νεότερες τεχνικές

Dr ΚΩΤΟΥΛΑΣ Χριστόφορος Καρδιοχειρουργός 401 ΓΣΝΑ - Metropolitan General Hospital Αθήνα
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Χριστόφορος Καρδιοχειρουργός Διδάκτωρ πανεπιστημίου 401 ΓΣΝΑ – Metropolitan General Hospital Αθήνα