Χειρουργική διόρθωση ALCAPA τους πρώιμους μήνες ζωής και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα  

Χειρουργική διόρθωση ALCAPA τους πρώιμους μήνες ζωής και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

ΜΠΟΜΠΟΣ Δημήτριος
Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων και Ενηλίκων.Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ,Αθήνα