Χειρουργική διόρθωση δυσπλασίας τριγλώχινας βαλβίδας ,μη Ebstein  

Χειρουργική διόρθωση δυσπλασίας τριγλώχινας βαλβίδας ,μη Ebstein

ΚΑΝΑΚΗΣ Μελέτιος
, Επιμελητής Α’ ,Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών,Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,Αθήνα