Χειρουργική αντιμετώπιση συνδρόμου CONN Γ#Π 09!! Χ#Ε

Χειρουργική αντιμετώπιση συνδρόμου

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γεώργιος
Διευθυντής Γ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ. Γεννηματάς’,Αθήνα, Προεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας