Χειρουργική αντιμετώπιση Μεσοθηλιώματος Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 01!!

Χειρουργική αντιμετώπιση Μεσοθηλιώματος

Dr ΜΑΔΕΣΗΣ Αθανάσιος
Χειρουργός Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων ,Καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική ,ΓΝ «Γεώργιος Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη