Χειρουργικές Λοιμώξεις στον Πολυτραυματία Χ#Ε Γ#Π 13!! Γ#Π 20!!

Χειρουργικές Λοιμώξεις στον Πολυτραυματία

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Νικόλαος MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ
MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ Διευθυντής Προγράμματος A.T.L.S.