Χειρουργικές θεραπείες στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.         Ποια η θέση τους? 

Χειρουργικές θεραπείες στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.         Ποια η θέση τους? 

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ Ελευθερία
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος ,Επιμελήτρια Β’ Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά