Χειρουργικές Επεμβάσεις και Τραύμα στους Ηλικιωμένους Χ#Ε Γ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 20

Χειρουργικές Επεμβάσεις και Τραύμα στους Ηλικιωμένους

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FACS Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.τ. Δντής Χειρουργικής Κλινικής Α.Χ.Ε.Π.Α.Θεσσαλονίκη Διευθυντής Προγραμμάτων ATLS Advanced Trauma Life Support
MD FFACS Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.τ. Δντής Χειρουργικής Κλινικής Α.Χ.Ε.Π.Α.Θεσσαλονίκη Διευθυντής Προγραμμάτων ATLS Advanced Trauma Life Support