Χειρουργικά προβλήματα στο πρώτο χρόνο της ζωής: κλινικές επισημάνσεις Χ#Ε Γ#Π 17!! Ν#Η

Χειρουργικά προβλήματα στο πρώτο χρόνο της ζωής: κλινικές επισημάνσεις

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος
Χειρουργός Παίδων ,Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Παιδιατρικού Κέντρου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών