Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Stefanos Despotopoulos
MD, PhDc, EEGC Onassis Cardiac Surgery Center (OCSC),Dept. of Pediatric Cardiology & Adult Congenital Heart Disease Athens, GREECE