Χαρακτηριστικά και έκβαση ασθενών με φυματίωση στην Ελλάδα και σύγκριση με την Ευρώπη Γ#Π 10!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 01!!

Χαρακτηριστικά και έκβαση ασθενών με φυματίωση στην Ελλάδα και σύγκριση με την Ευρώπη

ΜΑΝΙΚΑ Κατερίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Assistant Professor of Pneumonology Pulmonary Department G. Papanikolaou Hospital Aristotle University of Thessaloniki