ΧΑΠ – Συννοσηρότητες κατά GOLD 

ΧΑΠ – Συννοσηρότητες κατά GOLD 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ Αγαπητή
Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική ΕΣΥ, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη