ΧΑΠ και Συννοσηρότητες στην Ελλάδα Μελέτη COMPACT Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

ΧΑΠ και Συννοσηρότητες στην Ελλάδα Μελέτη COMPACT

ΓΚΙΝΗΣ Αλέξανδρος Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Ιατρικός Διευθυντής ELPEN Αθήνα
ΓΚΙΝΗΣ Αλέξανδρος Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Ιατρικός Διευθυντής ELPEN Αθήνα