Φωτοβιοτροποποίηση (Photobiomodulation) για την θεραπεία της σταδίου 3 εκφύλισης ωχράς κηλίδος. Αποτελέσματα ενός έτους εφαρμογής της θεραπείας  ,

Φωτοβιοτροποποίηση (Photobiomodulation) για την θεραπεία της σταδίου 3 εκφύλισης ωχράς κηλίδος. Αποτελέσματα ενός έτους εφαρμογής της θεραπείας

ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ Δήμος
Χειρουργός ΟφθαλμίατροςΕιδικός Παθήσεων Ωχράς Κηλίδας, Θεσσαλονίκη