Φυτικά Παρασκευάσματα στη διαχείριση του πόνου: τερπένια, φλαβονοειδή, δράσεις και αλληλεπιδράσεις

Φυτικά Παρασκευάσματα στη διαχείριση του πόνου: τερπένια, φλαβονοειδή, δράσεις και αλληλεπιδράσεις

ΜΠΟΥΖΙΑ Αικατερίνη
MD, PhD,Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος,Αναισθησιολογική Κλινική, Επιµ. Α ,Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας