Φυσιολογικές παραλλαγές και pitfalls στην απεικόνιση 18F-FDG-PET/CT 

Φυσιολογικές παραλλαγές και pitfalls στην απεικόνιση 18F-FDG-PET/CT

ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης
MD, MSc ,Επεμβατικός Ακτινολόγος Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος ΓΟΝΚ ¨ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ,Αθήνα